Zlepšete své postflop myšlení

Postflop strategie se komplikovaně a obtížně osvojuje, nicméně disponovat kvalitní postflop hrou je pro úspěch v moderním pokeru klíčové. Výborná posftlop hra vám dodá větší sebevědomí, umožní rozšířit výběr potenciálních startovních kombinací a především vám vydělá peníze.

Před flopem existuje pouze 1.326 startovních kombinací, ale posftlop, jestliže přidáme společné karty, eixstuje 19.600 možných flopů. Po turnu se počet kombinací zvyšuje na 230.300 a jakmile se dostaneme na river, máme tu 2.118.760 možných boardů pro jednu jedinou handu.

Postflop hra je výzvou, neboť jde komlikovaná a skládá se z několika části, což ovšem neznamená, že k ní nemůžeme přistoupit racionálně. Máte plán, jak zlepšit vaší postflop hru? Jak logické jsou vaše myšlenkové pochody? Čelíte stále těm samým problémům?

"Úspěch se neměří tím, jestli stojíte proti obtížnému problému, nýbrž zda jde o stejný problém, který jste měli v loňském roce." - John Foster Dulles, tehdejší státní tajemník

Nemusíte ztrácet naději jenom proto, že je něco obtížné. Zvolte si přístup podobný tomu obchodnímu a stanovte si nějaké cíle, například přečíst jeden článek týdně, jednu knihu za měsíc, shlédnout 3 výuková videa týdně, strávit 15 minut denně analýzou databáze a podobně. Když studujete postflop hru, doporučuji pro lepší pochopení věci vše rozdělit na malé části.

"Pro vyřešení problému je nutné přemýšlet. Dokonce je nutné přemýšlet, jestliže se rozhodujete, která fakta zohledníte." - Robert M. Hutchins

O tomhle jsem v posledním roce hodně přemýšlel. Odhodlal jsem se, sesbíral všechna fakta a použil je k sestavení přístupu k postflop hře. Dovolte mi, abych vám představil "12 postflop dimenzí". Poskytnou vám šablonu, v rámci které byste měli přemýšlet.

1. Turnajová situace

Tohle je extra rozměr, který u cash games chybí, ale může mít obrovský vliv na turnajovou hru.

2: Počet oponentů

Počet aktivních oponentů během postflop situace má obrovský dopad na to, jaké betting lines máte zvolit.

3. Relativní pozice

Je zcela nezbytné, abyste si uvědomili relativní pozici vůči každému z oponentů. Mnohem častěji bystě měli v ruce pokračovat, pokud máte pozici.

4: SPR (poměr stacku k velikosti potu)

Tohle je jeden z nejdůležitějších ukazatelů postflop hry. Vyjadřuje poměr risku/odměny v hazardu. Vysoký SPR ukazuje vysoké riziko, nízký SPR nízké riziko. Neustále byste si měli v hlavě přehrávat poměr mezi velikostí potu a efektivním stackem.

5: Informace na oponenty

Tohle je zkrátky profil vašich oponentů. Za použití poznámek a klíčových statistik z HUD displaye musíte vědět, proti jakému typu hráče stojíte.

6: Preflop a postflop sázky

Historie sázek z předchozích street je kličová informace, kterou musíte pečlivě zvážit.

7: Síla kombinace

Jde o jeden z nejviditělnějších rozměrů, ale i tak má obrovský vliv, neboť vám pomáhá určit vaší pravděpodobnou equity v showdownu.

8: Oponentova range a pravděpodobná síla

Všichni dobří hráči se neustále snaží odhadovat a přehodnocovat range svých oponentů. Použití relevantních statistik z HUD displaye vám pomůže.

9. Textura flopu

Snažte se zhruba odhadnout, zda je flop dry, střední, wet či velice wet. Bude to mít dopad na vaše optimální betting lines a velikosti sázek.

10. Odds a outy

Jestliže jste schopni spočítat outy, vypočítat equity a odhadnout očekávanou value (EV), vaše celkové porozumění hry se dramaticky zlepší.

11: Implied odds

Kdykoliv má nastat další kolo sázek, je nutné předpovídat "co se stane, když...". Implied odds a reverse implied odds by při vašem rozhodování měly být brány v potaz.

12: Betting lines a bet sizing

Některé betting lines jsou všeobecně ziskové, zatímco další vykazují ztrátu. Nastudování toho, které jsou vhodné v určitých situacích může významně zlepšit vaše postflop schopnosti. Velice důležitá je také velikost vašich sázek.

Kdykoliv čelíte nějakému postflop rozhodnutí, měli byste zvášit všechny uvedené faktory. Každý z nich má vlastní vliv na daný problém. Číslo 12 pomáhá prozkoumat řešení, ale vyřešení problému zpětně metodou "pokus a omyl" je platný přístup do okamžiku, kdy zůstává pod kontrolou.

Jestliže solidně ovládáte všech 12 dimenzí, nikdy nebudete trpět nedostatkem informací během vašeho rozhodování. Pro většinu z nás nepředstavuje problém nedostatek informací, ale způb jejich zpracování. Uvedu zde jeden příklad, jak usměrnit vaše myšlenky.

Věděli jste, že každé vaše postflop rozhodnutí může být široce rozděleno do šesti kategorií, které závisejí na tom, kdo byl preflop agresor, vaší relativní pozici a akci, jaké čelíte? Sestavil jsem termíny PS1 až PS6 (postflop scénáře 1 až 6), abych je mohl rozčlenit.

  • 1: Preflop agresor v pozici, defender checkne (PS1)
  • 2: Preflop agresor v pozici, čelí donkbetu (PS2)
  • 3: Preflop agresor, bez pozice (PS3)
  • 4: Preflop defender v pozici, čelí cbetu (PS4)
  • 5: Preflop defender, v pozici, oponent checkne (PS5)
  • 6: Preflop defender, bez pozice (PS6)

Když čelíte nějakému postflop rozhodnutí, snažte se určit, o jaké z šesti scénářů se jedná. V určitých situacích jsou přirozené určité betting lines, takže v případe scénáře prvního budete pravděpodobně chtít použít continuation bet.

V multi-way potech občas může nastat situace, kdy handa nespadá do žadné kategorie, neboť jste zároveň v a mimo pozici, ale taková komplikace se dá zvládnout a neměla by vás odradit. Jestliže k tomu dojde, jednoduše se ponořte do více než jednoho postflop scénáře v jeden okamžik a proveďte duální analýzu.

Jde o jednu z užitečných technik pro zefektivnění vašich myšlenek a rozškatulkování informací.

zdroj: tournamentpokeredge.com

Kam dál?

  • Pro další články věnované pokerové strategii, matematice či psychologii pokračujte na Strategický rozcestník.


zpět ...



Pokerový slovník Pokerový slovník
Floating Facebook Widget